ਵਰਗੇ ਕਰੋ ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਸਫ਼ੇ Proti ਖੁਰਾਕ ਹ੍ਯੂਮਬਲ੍ਡ੍ਟ ਐਸ ਲਈ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਮੋਜ਼:)
HealthWise - Wild Rice with Chicken Soup

HealthWise - Wild Rice with Chicken Soup

ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਮਤ $22.95 $17.90 ਵਿਕਰੀ

With the HealthWise Chicken & Wild Rice Meal Replacement Soup, you will wonder how so much flavor and satisfaction can be packed into one serving.  With 15g of protein, only 117 calories, and fortified with vitamins and minerals, this delicious healthy choice is perfect when craving something warm for lunch or dinner while ensuring you are fully nourished and feeling satisfied. 

IPA: Unrestricted

7 servings per box

x

Liquid error: Argument error in tag 'include' - Illegal template name