ਵਰਗੇ ਕਰੋ ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਸਫ਼ੇ Proti ਖੁਰਾਕ ਹ੍ਯੂਮਬਲ੍ਡ੍ਟ ਐਸ ਲਈ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਮੋਜ਼:)

HealthWise - Vegan Chicken Curry

ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਮਤ $22.95 $17.90 ਵਿਕਰੀ

Satisfy your craving for curry with the HealthWise Vegan Chicken Curry without added fats and carbs. Our new vegan-friendly chicken curry is made from a textured vegetable protein that will fill your bellies with satisfaction.  You won't even miss the chicken! Not only is it protein packed, it is also gluten-free and contains 7 grams of net carbs. Add this selection to your dinner menu and enjoy the great taste of curry without the guilt.

IPA: Unrestricted

7 servings per box

x

Liquid error: Argument error in tag 'include' - Illegal template name