ਵਰਗੇ ਕਰੋ ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਸਫ਼ੇ Proti ਖੁਰਾਕ ਹ੍ਯੂਮਬਲ੍ਡ੍ਟ ਐਸ ਲਈ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਮੋਜ਼:)

ProtiDiet- Chicken Bone Broth

ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਮਤ $38.00 $22.00 ਵਿਕਰੀ

Non GMO & Gluten free

 27 servings per bag! Use as a broth or make into a BBQ Sauce!

Broth: Add 1 scoop to 300ml of hot water. $1.33/serving and only 60 calories, 1g carb and 15g protein per serving.

BBQ sauce: Sweet and Tangy Keto BBQ Sauce: 1/2 scoop of bone broth powder, 5oz of hot water, 1 cup of reduced sugar ketchup, 1/4 cup of apple cider vinegar, 2.5 tbsp sugar free maple syrup, 2 tsp of black pepper.

x

Liquid error: Argument error in tag 'include' - Illegal template name