ਵਰਗੇ ਕਰੋ ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਸਫ਼ੇ Proti ਖੁਰਾਕ ਹ੍ਯੂਮਬਲ੍ਡ੍ਟ ਐਸ ਲਈ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਮੋਜ਼:)

HealthWise - Blueberry Pancake

ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਮਤ $22.95 $17.90 ਵਿਕਰੀ

HealthWise Blueberry Pancakes all full of the nutrients and protein you need for the most important of meals: breakfast. Pancakes, flap-jacks or crepes, no matter what you call them they're a delicious way to stat your day.  With 15 grams of protein, this low calorie, low sugar healthy breakfast option allows a guilty pleasure without the guilt!

IPA: Unrestricted

7 servings per box

 

x

Liquid error: Argument error in tag 'include' - Illegal template name